Informacja o ochronie danych odobowych klienta/kontrahenta

Szanowni Państwo,

 

Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy iż:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe Amjadi International – Pol Sp. z o. o. Sp. k. z siedziba w Kaszczorze, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000301787, NIP 9231653936, reprezentowanym przez: Saied Amjad Tousi – właściciel, Majid Amjad Tousi – właściciel.

 

2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zwarcia oraz prawidłowego wykonywania umowy, której stronami są Przedsiębiorstwo Handlowe Amjadi International – Pol Sp. z o. o. Sp. k. oraz Państwo, a także dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

3. Odbiorcą danych osobowych jest firma Przedsiębiorstwo Handlowe Amjadi International – Pol Sp. z o. o. Sp. k.. W tym upoważnieni pracownicy tj. pracownicy działu sprzedaży, działu jakości, magazynierzy, kierowcy oraz pracownicy działu księgowości i kadr. Przedmiotowe dane nie będą udostępniane osobom trzecim oraz innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych rzez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych np. na rzecz organów ścigania.

 

4. Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania łączącej umowy oraz ewentualnie przez czas istniejących, nieprzewidzianych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego, a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dla celów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.

 

5. Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowaniu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

6. W każdej chwili mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższa czynność nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, maja Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polski (GIODO)